Türk Tesisat Mühendisleri Derneği

“Covid 19 Salgını ve Mekanik Tesisat” Webinarı Yapıldı

Kuruluş amacı doğrultusunda bilgi paylaşımı ve eğitimi her zaman ön planda tutan Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, çalışmalarını dijital ortamda sürdürmek üzere altyapı çalışmalarını tamamlayarak ilk webinarını 324 katılımcıyla gerçekleştirdi. Hastane Dışı Binalarda Mekanik Tesisatta COVID-19 Yayılımına Karşı Alınacak Önlemler konusunun ele alındığı Webinarın moderatörlüğünü Prof. Dr. Ahmet Arısoy yürütürken, webinara Doç. Dr. Süda Tekin, Dr. Mustafa Bilge, Eser Çizer, Sarven Çilingiroğlu panelist olarak katıldı.

Webinarın açılış sunumunu yapan Ahmet Arısoy, ilk olarak HVAC tesisatında alınacak önlemlerin anlaşılmasının öncelikle virüsün özelliklerinin bilinmesi ve yayılma yollarının bilinmesiyle mümkün olabileceğini belirterek; virüsün yaşam koşulları, boyutları, taşınması gibi konular hakkında genel bilgilendirme yaptıktan sonra damlacıkların (droplets) önemine dikkat çekti. Dünya Sağlık Örgütü ve literatür kaynaklı bilgileri aktaran Arısoy, yeni HVAC dizaynının enerji kullanımı ve iç ortam kalitesi ile hijyeni dengeleyecek çözümlere odaklı olması gerektiğini söyleyerek tesisatta alınacak bazı önlemleri anlattı.

İkinci konuşmacı Doç. Dr. Süda Tekin, sunumuna ilk olarak korona virüslerin tarihçesini anlatarak başladıktan sonra SARS, MERS ve Covid-19 virüsünün karşılaştırmasını sergiledi. Yeni tip SARS-CoV-2’nin dayanıklılık koşulları, bulaşma yolları hakkında bilgiler veren Tekin, virüsün damlacık yoluyla bulaştığını ve korunma açısından maskenin çok önemli olduğunu belirtti. Son olarak tüm hastalar için uygulanan önlemleri paylaşan Süda Tekin, bilimin ışığında bilimsel verilerin desteğiyle sürecin yönetilmesi gerektiğini söyledi.

Webinarın üçüncü panelisti Dr. Mustafa Bilge ilk olarak Covid-19 virüsü ile ilgili literatürde bulunan, bilimselliği tam olarak kanıtlanamamış bazı bilgileri aktardıktan sonra,insanların toplu halde bulunmak zorunda oldukları yapılarda klima sistemlerinde alınması gerekli bazı önlemleri anlattı. Bilge; AVM, tiyatro gibi mekanlarda dış hava kaynağı kullanılması, klima santrali filtrelerinin değiştirilmesi ve dezenfekte edilmesi gibi birçok önleme dikkat çekti. Bilge son olarak hastanelerde klima tesisatında alınacak acil önlem kapsamında klima sistemlerinin negatif basınçta çalışır hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

 

UV sistemler ne ölçüde çözüm acaba? Ne kadar oranda sterilizasyon sağlıyor.

Cevaplayan: Sarven Çilingiroğlu

Konuyla ilgili 2019 ASHRAE Handbook – HVAC Applications (SI) Chapter 62 deki giriş bölümünün kısaca tercümesini buraya koymak istiyorum. Geniş bilgi için bu handbook a başvurulmasında fayda var. “ULTRAVIOLET antiseptik ışınlama (UVGI), viral, bakteriyel ve fungal organizmaları inaktive etmek için kısa dalga Uultraviolet (UVC) enerjisi kullanır, böylece çoğalamazlar ve potansiyel olarak hastalığa neden olamazlar. UVC enerjisi, çok çeşitli mikroorganizmaların deoksiribonükleik asidini (DNA) bozarak onları zararsız hale getirir (Brickner ve ark.2003; CIE 2003). İlk çalışmalar, mikroorganizmaların inaktivasyonu için en etkili UV dalga boyu aralığının 220 ila 280 nm arasında olduğunu ve tepe noktasının etkinliğinin 265 nm’ye yakın olduğunu tespit etti. Ticari sistemlerde standart UVC kaynağı, esas olarak en uygun 253,7 nm UVC yayan düşük basınçlı cıva buharlı lambalardır. Oda havasını ve hava akımlarını dezenfekte etmek için antiseptik ultraviyole (UV) lambaların ve lamba sistemlerinin kullanımı yaklaşık 1900’e kadar uzanmaktadır (Reed 2010). Riley (1988) ve Shechmeister (1991) UVC dezenfeksiyonunun kapsamlı incelemelerini yazdılar. İç ortam hava kalitesi ile ilgili kaygılar arttıkça UVC uygulaması da giderek yaygınlaşmaktadır. UVC artık Mycobacterium tuberculosis (TB), influenza virüsleri, küf ve potansiyel biyoterörizm ajanları gibi patojenik organizmaların bulaşmasını kesmek için bir mühendislik kontrolü olarak kullanılmaktadır (Brickner ve ark.2003; CDC 2002, 2005; GSA 2010; McDeVitt et ve diğerleri 2008; Rudnick ve diğerleri 2009).”

Yazının tamamı için ilgili sayfa linki; http://www.tesisat.com.tr